Dịch vụ Cầm đồ hợp pháp khác cho vay nặng lãi .

Khái niệm Dịch vụ cầm đồ không phải là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ trong cuộc sống của chúng ta. Khí nhắc đến Cẩm đồ, nhiều người trong chúng ta sẽ liên tưởng tới hình thức cho vay nặng lãi. Nhưng ít ai biết rằng, khác với “tội cho vay lãi nặng” là một trong những hành vi bị cấm theo Bộ Luật hình sự còn Dịch vụ cầm đồ là một hình thức kinh doanh có điều kiện được pháp luật công nhận và điều chỉnh.

Dịch vụ cầm đồ lần đầu tiên được thừa nhận là hình thức kinh doanh có điều kiện mà doanh nghiệp được phép kinh doanh quy định tại Khoản 9.1b Điều 9 Nghị định 02 / CP năm 1995. Sau đó, tại Thông tư liên bộ 02TT / LB ban hành ngày 03 tháng 10 năm 1995, hướng dẫn Nghị định 02 / CP, khái niệm dịch vụ cầm đồ lần đâu tiên được đề cập. Theo đó:

Dịch vụ cầm đồ  là hình thức cho vay tiền đòi hỏi người vay phải có tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình ghi trong hợp đồng cầm đồ. Người vay tiền Có tài sản cầm cố gọi là Bên cầm đồ; người cho vay tiền nhận tài sản cầm cố gọi là Bên nhận cầm đồ.

Tài sản cầm cố  là động sản, có giá trị và giá trị sử dụng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên cầm đồ mua tốt, bán hoặc chuyển quyền sở hữu.

Thông tư trên là quy định về tiền vay cầm đồ và lãi suất của dịch vụ cầm đồ như sau:

Mức tiền vay cầm đồ không quá 65% giá trị tài sản cầm cố, tính theo thời giá trên ký hợp đồng. Rieng tất cả chứng từ Có giá, vàng, đá quý, nếu Bên nhận cầm đồ chấp nhận thì được vay tối đa bằng 80% giá trị của tài sản đó.
Lãi suất cầm đồ và phí cầm đồ: tối đa không quá 4, 2% tháng, tính trên số tiền vay được của mỗi lần cầm đồ. Trường hợp nếu bên cầm đồ bạn muốn Váy nóng ngắn hạn (dưới 15 ngày) lãi suất và phí cầm đồ cao nhat không quá 0,3% / ngày.

Theo quy định hiện hành, để kinh doanh dịch vụ cầm đồ, doanh nghiệp không đáp ứng điều quy định tại Điều 4 Nghị định 72/2009 / NĐ-CP, với nội dung:

Điều kiện kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự:

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không PHAN một các lĩnh vực hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ tiến bộ tất cả các hoạt động kinh doanh sau khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công An có thẩm quyền cấp.

Chỉ có cá nhân, tổ chức Việt Nam trong nước mới được sản xuất con dấu. Chỉ có cơ sở của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới được sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ và sửa chữa súng săn.

Địa điểm kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn Nghị định trên, Điểm I Khoản 2 Điều 6 thông tư 33/2010 / TT-BCA quy định là:
i) Dịch vụ cầm đồ

Khí thực hiện dịch vụ cầm đồ chủ cơ sở kinh doanh phải lập hợp đồng theo quy định. Người Cầm đồ, thế chấp quyền xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho chủ cơ sở kiểm tra, đối chiếu và photocopy lưu lại tại cơ sở.

Chống Lại những treo hoa, tài sản cầm đồ thuộc sở hữu của người thứ ba phải có giấy ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu.

Không thể nhận cầm đồ đối với hàng hóa, tài San không biết gốc nguồn tài sản Lâm tất cả các hành vi vi phạm pháp luật mà có.

Khí nghi ngờ hàng hóa, tài sản làm phạm tội mà có phải thông báo ngay về cơ quan Công An có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Mặt khác, quy định hiện hành không còn quy định cụ thể về lãi suất đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ thích ra thông tư 02TT / LB nữa mà Lai Suat được quy định chung Đới như hoạt động cho vay, hợp đồng cho vay và các giao dịch dân sự khác về lãi suất theo đó:. “lãi vay suất làm tất cả các bên thỏa thuận nhưng không được từ 150% của lãi suất cơ bản làm Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng Tuy nhiên điều này là ở bạn 4 quy định về “hợp đồng vay tài sản” (Khoản 1, điều 476 Bộ luật Dân sự 2005).
Do đó, trên vượt quá mức suất lãi quy định, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, bạn có thể bi truy cứu hình sự với tội danh cho vay lãi nặng theo quy định tại Điều 163 Bộ Luật hình sự năm 1999, theo đó:

Người nào cho vay với mức suất lãi cao hơn mức suất lãi cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên Có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo làm không được lưu trữ giam cho một năm.

Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Người phạm tội có thể còn bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Ngoài ra, hành vi nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay tại sòng bạc, nơi đánh bạc (cá độ bóng đá không Côi là bạc đánh) có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Điểm d khoản 3 Điều 26 Nghị 167/2013 / NĐ-CP).

Back to Top

Cầm đồ Đào Tín Phát - số 4 ngõ 12 - Đào Tấn - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 0915 18 28 01